Materiaal binnenhalen

1. De parochielogo's.
Hoe gebruiken ?
 • De logo's zijn ontworpen om de werking van onze parochiegemeenschap beter tot uiting te laten komen.  Het is de bedoeling dat elke vereniging die brieven/publicaties/folders/... naar buiten brengt, hier ons logo op vermeldt.  Op die manier krijgt de parochiegemeenschap meer uitstraling en bekendheid bij het grote publiek.  Het logo vermeldt tevens de website van onze parochie, waar voor elke vereniging een plaatsje (pagina) is voorbehouden.  Wit u de gegevens van de pagina van uw vereniging laten aanpassen, zend dan een berichtje naar de webmaster
 • gebruik het kleur-logo op een publicatie in kleur (dat spreekt voor zich)
 • gebruik het zwartwit-logo op een publicatie die gekopieerd gaat worden (want dan is de kleurversie niet zo mooi)
 • op brieven, omslagen, ... kan je het speciale briefhoofd formaat gebruiken. In dit formaat staat de tekst naast ipv onder het logo. Deze versie is dus minder hoog, en geschikter om gebruikt te worden als briefhoofd of bv. in de linkerbovenhoek van een omslag.


 • Standaard Parochielogo's
 • Logo kleur groot
 • Logo kleur klein
 • Logo zwartwit groot
 • Logo zwartwit klein

 • Briefhoofd Parochielogo's
 • Logo briefhoofd kleur groot
 • Logo briefhoofd kleur klein
 • Logo briefhoofd zwartwit groot
 • Logo briefhoofd zwartwit klein

 • Briefpapier voor bv verslagen van vergaderingen
 • Briefpapier logo bovenaan, adres onderaan
 •  

  2. Diversen.

 • Onkostennota Parochiefonds Word versie
 • Onkostennota Kerkfabriek
 • Regelment "gebruik van de kerk door derden"

 •