Doopcatechese

Als u wenst dat uw kindje in onze parochiegemeenschap gedoopt wordt, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor de doopcatechese.  Zij maakt met u verdere afspraken omtrent het moment van doopsel, en bespreekt de viering met u.
De doopvieringen hebben standaard plaats tijdens de zondagsviering van de tweede zondag in de Drievuldigheidskerk of op de eerste zondag in de Xaveriuskerk.

In deze folder vindt u o.a. de mogelijke doopdata voor het huidige werkjaar.


Contactadres:

  • Dominique Theerens Tel. 0484 70 95 18 of via een mailberichtje.
  • Enkele beelden van de doopvieringen in onze gemeenschap:

    Voor elke dopeling maken we een aandenken met zijn/haar naam en doopdatum. Eéntje gaat mee met de ouders, een ander blijft in de kerk op dit prikbord.