RODE KRUIS BORGERHOUT OP ZOEK NAAR NIEUWE LOCATIE

 

De stand van zaken:

Het Rode Kruis Borgerhout moet door omstandigheden buiten haar wil van locatie veranderen. Tot nog toe hebben we een lange geschiedenis achter de rug van het beste maken van en uiteindelijk ook tevredenheid zijn met wat ons qua lokalen aangeboden werd. Dat was zo met ons laatste lokaal in de Bakkerstraat in Borgerhout waarin we meer dan 20 jaar huisden en waar we nu spoedig moeten vertrekken.

We bekijken nu door deze crisissituatie onze noden op het vlak van huisvesting met een andere bril. Die andere bril kregen we door de vraag om onze wensen voor een nieuwe locatie kenbaar te maken. Door alle verhuisperikelen, stress, teleurstelling en verdriet om het afscheid, de wanhoop ook om niet meer bij machte te zijn anderen naar behoren te kunnen helpen, hadden we daar zo nog niet naar gekeken. Maar nu is het echt dringend.

Wat zoeken we? Wat hebben we nodig? Daar zijn we nu, samen, uitgeraakt.

We zijn begonnen met een lijst te maken van wat we enerzijds aan materiaal hebben en anderzijds het dienstenpakket dat we aanbieden en vervullen. Zo hebben we een goed overzicht gekregen van wat we zoeken en nodig hebben om ons ganse Rode Kruis-dienstenpakket te kunnen uitvoeren:

Om snel ter plaatse te kunnen zijn zoeken we de nieuwe locatie liefst in Borgerhout intra muros, maar het kan eventueel ook extra muros (bijvoorbeeld buurt Collegelaan, ZNA Sint Erasmus).

Het is best een gebouw met:
Gelijkvloers:
 • Garage (voor onze ziekenwagen) met garagepoort met minimumafmetingen 3 m hoogte en 5 m breedte, met een binnenruimte van ongeveer 33 mē.
 • Aparte ingang die leidt naar 2 ruimtes achter de garage of 1 grote ruimte van minimum 60 mē.


 • Indien 2 ruimtes:
 • Ruimte minimum 40 mē voor het onderbrengen van het hulpdienstmateriaal nodig om snel te kunnen uitrukken in geval van ramp en alle materiaal nodig voor preventieve diensten tijdens sportmanifestaties en evenementen.

 • Ruimte minimum 20 mē voor het onderbrengen van de uitleendienst (krukken, rolstoelen, bedden, enz) waar elke burger materiaal kan uitlenen wanneer hij/zij niet bij het ziekenfonds terecht kan.
 • Indien 1 ruimte:

 • Minimum 60 mē om beide diensten in onder te kunnen brengen.

 • Opmerking: laden en lossen van zowel hulpdienstmateriaal als uitleenmateriaal kan dan gebeuren voor de garagepoort. Persoon die uitleenmateriaal komt halen of terugbrengen kan dan even voor de garagepoort parkeren.

  Eerste verdieping:
 • Keuken (mag klein zijn) en wc

 • Open ruimte van minimum 50 mē die gebruikt wordt voor het geven van de gratis cursus helper aan de bevolking en tevens dienst kan doen als vergaderruimte

 • Ruimte van minimum 30 mē voor het onderbrengen van kledij voor kansarme gezinnen, het eigen archiefmateriaal en een klein stukje geschiedenis van Rode Kruis Borgerhout.
 • Beschikt het gebouw over een tweede verdieping dan kunnen we al dit materiaal ook daar in onderbrengen.

  Als extra opmerking/wens willen we nog meegeven dat het gebouw dat we zoeken ook best gemakkelijk bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer. Parkeergelegenheid in de buurt is een pluspunt.

  Voor het vorige pand betaalden we niets, enkel de onkosten van het gebouw, gas, elektriciteit en water. Over de huurprijs moet er gepraat worden, vermits we geen subsidies ontvangen en zelf moeten instaan voor de werking van onze afdeling.

  Zo, dit is opgelijst wat we echt nodig hebben om optimaal te kunnen werken.
  Alvast hartelijk dank.
  Met vriendelijke Rode Kruis-groeten,
  contact: M. Vrints - Delafaille 0477 61 11 95

  Ik hoop beste lezer dat u deze oproep ter harte neemt.
  Het Rode Kruis is er telkens als wij in nood zijn,
  nu zijn zij in nood en kunnen we mogelijks een idee aanreiken voor een oplossing.

  Didier Vanderslycke,
  pastoor Xaverius en Heilige Drievuldigheid

  (ga terug met de <back> knop van je browser)