VASTENCONFERENTIES 2013

Kerkgemeenschappen Borgerhout / Berchem Extra Muros

 

IN DE LEERSCHOOL VAN VERGEVING EN VERZOENING

Van harte welkom op de vastenconferenties 2013. Ze staan dit jaar met ons stil bij één van de grote vraagstukken uit een mensenleven: hoe kom ik tot vergeving en verzoening?  Kies ik voor de optie: buigen of barsten? Of is 'zand erover' mijn klassieke strategie? Niemand van ons is vrij van het 'kwade', noch in de persoonlijke relaties noch in onze sociale en economische activiteiten. Het is daarom heel pertinent om tijdens een vastenperiode niet zomaar een 'boetekleed' voor de schone schijn aan te trekken, maar elk en samen in de leerschool van vergeving en verzoening te stappen. Want vergeving moet je leren. Onze christelijke geloofsovertuiging reikt ons daar inspiratie voor aan. We hebben ook onze ervaringen, maar kunnen ook leren van mensen die geconfronteerd worden met de indringende ervaring van het ziek zijn, het lijden of het verblijven in gevangenschap.  
 
We hebben voor de leerschool drie inleiders aangetrokken die met ons op weg gaan gedurende vier maandagen in de vastentijd. De vierde maandag zingen we samen liederen van vergeving en verzoening.
 

Programma:


maandag 25/02 – 20 u:  TUSSEN GOED EN KWAAD:
 * een pastorale verkenning om samen te groeien in vergeving en verzoening
met Eddy Van Waelderen - pastoraal theoloog


maandag 04/03 – 20 u : VERGEVING EN VERZOENING:
 * in en rond het ziekbed

met Jan De Cock - ziekenhuispastor Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 

maandag 11/03- 20u: VERGEVING EN VERZOENING:
 * voor en achter tralies

met Malou Eelen - gevangenispastor

maandag 18/03 – 20u: DAT WIJ VOLSTROMEN MET LEVENSADEM!
 * Samen – deugddoend - zingen
om vergeving, verzoening, nieuw leven!
o.l.v. Fons Van Hove (vrijwilliger bij Broederlijk Delen en koordirigent),
        Willy Peeters
(BME),
       
Wilfried Claes (organist/pianist).


Deze avond is
ook KOFFIESTOP-avond van Broederlijk Delen.

De vastenconferenties zijn er voor u! Voor jong en oud, voor gezinnen van dopelingen en vormelingen, voor senioren en jongvolwassenen. Welkom!

Plaats: parochiezaal Xaverius – Collegelaan 32 – Borgerhout

(Lijn 31 vanuit Berchem Station of Antwerpen Centraal/ Halte Collegelaan)

 

Toegang: 2,50 euro /avond. Teksten ter plaatse.

De lokalen zijn toegankelijk voor personen met een handicap.

(ga terug met de <back> knop van je browser)