Scholen van het stedelijk onderwijs

De Vlinderboom

Kleuter - en lager onderwijs

Contactadressen:

Campus 'Rups'
Te Boelaerpark 3; 2140 Borgerhout   ( 03 321 11 40

Campus 'Cocon'
Arthur Matthijslaan 82; 2140 Borgerhout   ( 03 292 62 70

Campus 'Vlinder'
Te Boelaarpark 5; 2140 Borgerhout   ( 03 321 30 33

Een mailberichtje mag natuurlijk ook.

Op onze eigen netplek vind u meer info.(De Vlinderboom is de fusie van de scholen die tot en met werkjaar 2011-2012 gekend waren
  als 'Arthurschool', 'Parkschool' en de kleuterschool van het Te Boelaerpark.)