Kerk & Leven


Uitgave voor de parochies van Borgerhout Extra muros: Heilige Drievuldigheid, Sint Franiscus Xaverius, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.Kerk & Leven - bij velen onder ons nog steeds beter gekend als "het parochieblad" - is niet alleen informatie, het is ook een band met de parochie en een brede kijk op wereld rondom ons. Elke week zorgt de plaatselijke redactie van de drie parochies voor het nodige materiaal; een terugblik op een doopviering, parochiefeest, ... een vooruitblik op wat er de komende week of weken op de agenda staat. Dit wordt aangevuld met enkele bladzijden specifiek voor bisdom Antwerpen, en dan zijn er ook de algemene pagina's die in gans Vlaanderen dezelfde zijn.

Tijd voor herabonnering:

De dagen worden een beetje korter en de avonden een beetje langer. Tijd dus om jullie levering van vaste avondlectuur veilig te stellen. In één van de komende edities van het parochieblad vindt je overschrijvingsformulier afgedrukt voor een abonnement op "het parochieblad".  Door de stijgende prijs van drukwerk en postbedeling hebben we de prijs lichtjes moeten aanpassen. Voor  39 euro ben je een gans kalenderjaar verzekerd van alle nieuws uit de parochie en vele achtergrondartikels. Hiervoor krijg je 48 nummers in je brievenbus. We blijven streven naar een kwaliteitsvol weekblad, met frisse reportages over het parochieleven en maatschappelijke thema's, gedrukt in kleur en op naam van de abonnee. We gaan er van uit dat dit ongetwijfeld uw interesse blijft wegdragen.

Mogen wij nog herinneren aan een paar kleine maar noodzakelijke tips. Gelieve het huisnummer steeds goed te vermelden (indien een appartement met twee nummers, gelieve beide op te geven!). Woont u in een appartementsgebouw, is het noodzakelijk om ook het busnummer op te geven. Om ons veel zoekwerk te besparen, geeft u best ook beide familienamen op bij overschrijving (graag ook voor weduwen en weduwnaars).

We zouden het leuk vinden om jullie allemaal ook volgend jaar bij onze lezers/lezeressen te mogen rekenen. Kerk&Leven is niet alleen informatie, het is ook een band met de parochie en een brede kijk op wereld rondom ons; doen dus!

Praktische informatie voor overschrijvingen:
Rekening: BE95 3631 9069 4158
Kerk & Leven Borgerhout Extra muros
Collegelaan 36, 2140 Borgerhout
Vermelding: K&L 2020 naam van de abonnee (voor nieuwe abonnees) of abonneenummer (voor hernieuwingen)

Verantwoordelijke: Wim Lanckpaep
Gsm: 0476 23 20 21
w.lanckpaep@scarlet.be