Gebed met liederen uit Taizé

Elke maand een gebed met liederen uit Taizé

Taizé is een broedergemeenschap in Bourgondie (Frankrijk) waar katholieke en protestantse broeders samenleven. De gemeenschap van Taizé ontvangt elke week duizenden jongeren uit verschillende christelijke tradities. De jongeren komen daar samen voor ontmoeting en gebed.
Bij de jaarwisseling wordt reeds meer dan 30 jaar een grote Europese omtmoeting gehouden in één of andere grote stad. Zo was de gemeenschap in de winter van einde 2008 te gast in Brussel. Wij hebben in onze parochiegemeenschap een aantal van die deelnemers ontvangen en samen met hen gebeden.

Het enthousiasme van die dagen heeft ons aangestoken om vanaf dan elke laatste zaterdag van de maand  - met uitzondering van juli en augustus - te blijven samenkomen in diezelfde geest. We bidden samen, zingen de eenvoudige liederen uit Taizé, beluisteren het evangeliewoord en we proeven van de stilte om zo tot onszelf te komen. De ervaring van Taizé hoeft immers niet beperkt te blijven tot één week in de zomer op de heuvel in Bourgondië; we nodigen je uit om je elke maand even onder te dompelen in het rustige ritme van de stemmige liederen

Na het gebed ontmoeten we mekaar achter in de kerk verder bij koffie en thee en een knabbeltje.

Helaas hebben we deze maandelijkse gebeden - wegen gebrek aan voldoende belangstelling - moeten stopzetten einde 2017. Bij momenten zal er nog wel een gebed in de geest van Taizé plaatsvinden, zoals op goede vrijdag.

Verder informatie ook op  http://www.taize.fr.

Noot: Waarom noemen we deze gebedsmomenten geen Taizégebed? De gemeenschap van Taizé wenst de naam Taizégebed voor te behouden voor de gebeden die zij zelf inrichten in Taizé.

 • Enkele foto's van de gebedsmomenten en van de aanloop naar de ontmoeting te Brussel
  Eerste Taizé gebed De zoektocht naar gastgezinnen is gestart.
  En verder op de speciale fotopagina

  Contactadres voor onze parochie:

  Marc Bresseleers
  Aug Van Putlei 141
  2150 Borsbeek
  03.366.50.46
  mailto:Taize@drievuldigheid.be

  Kwam u rechtstreeks op deze pagina terecht; ga dan hier naar de algemene parochiesite.