Wie zijn wij?

Welkom op de netplek van de parochiegemeenschap Heilige Drievuldigheid. 

Onze gemeenschap maakt deel uit van dekenij Antwerpen - federatie Borgerhout en bestrijkt delen van het district Borgerhout en Berchem; meerbepaald het gebied begrensd door de Gitschotellei, het Te Boelaerpark, Arthur Matthijslaan, een stukje Te Boelaerlei, en Berchemlei / Wapenstilstandlaan met inbegrip van de zijstraten ten noorden hiervan. (toon ligging)

We hebben ook een parochiefolder, en die kan u hier bekijken of downloaden.
(Adobe Acrobat Reader versie 5 noodzakelijk).

Met vragen of opmerkingen over deze site kan u terecht bij onze webmaster op adres webmaster.H3V@skynet.be.

(kwam u op deze pagina na een zoekopdracht via google of andere zoekrobot, klik dan hier om verder te gaan naar de hoofdpagina van onze site.)


 

Parochiesecretariaat

Wapenstilstandlaan 57
B - 2600 Berchem (Antw.)
( 03 236 45 68
info@drievuldigheid.be   (dit is de snelste en zekerste manier om info of vragen aan onze parochie te richten; dit mail adres wordt door meerdere personen in de parochie opgevolgd.)

Contactpersoon:

De rol van plaatselijke contactpersoon wordt opgenomen door een beurtrol van parochiemedewerkers. U kan hen bereiken via het gewone telefoonnummer hierboven of rechtstreeks op   0471 411 869)

Permanentie-uren:

dinsdag tussen 10.00 en 12.00 u
na de weekendvieringen achteraan in de kerk bij de PT leden

Weekendvieringen :

Derde zaterdag   : 18.00 U gezinsviering (niet in juli en augustus)
Verschillende keren per jaar: gebed met liederen uit Taizé
Elke
zondag        : 10.00 U gemeenschapsviering

Elke vierde zondag    : gebedsviering

Nevengebruik van het kerkgebouw:

U kan met uw vereniging of werking een activiteit in onze parochiekerk laten doorgaan. Het spreekt voor zich, dat het soort activiteit in lijn moet zijn met een religieus gebouw. Achter deze link vindt u het huishoudelijk reglement dat in die gevallen van toepassing is.

 
En als toemaatje nog enkele andere bikken op en in ons kerkgebouw.
De laatste foto toont onze kleine bidkapel (ingewerkt in het linkse portaal). Hier kan u tijdens de weekdagen overdag steeds terecht; ook als de rest van ons kerkgebouw om veiligheidsredenen afgesloten is.

(klik op de foto's voor een vergroting, ga terug met de <Back> knop van de browser.)