Goede week en Paastijd 2017

Op deze pagina vindt u enkele beelden van de goede week vieringen in onze parochie.
Na de verzoeningsviering van woensdag 12 april, herdachten we het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Daar lieten - symbolisch voor de hele gemeenschap enkele parochianen de voeten wassen door de voorgangers in het gebed. We vonden het voor de thematiek van deze viering zinvol om met alle aanwezigen één grote kring rond de altaartafel te maken.

Goede vrijdag hielden we opnieuw een gebed in de geest van Taizé. De gewone oranje Taizédoeken hadden plaats gemaakt voor een purperen exemplaar. De gebedsbankjes stonden klaar, maar werden deze keer niet echt gebruikt om dichter bij het kruis te komen; de gewone stoelen stonden dicht genoeg.

De paaswake vond zoals gebruikelijk plaats in de Xaveriusparochie. U ziet het wijden van het nieuwe vuur, waarmee de paaskaarsen voor de twee gemeenschappen ontstoken werden door ....
Op paasdag was er een zeer goed verzorgde gezinsviering met gelegenheidskoor. In deze viering spraken de vormelingen hun geloofsbelijdenis uit.

Witte Donderdag - april '17 


Goede Vrijdag kruiswake met liederen uit Taizé - april '17 


Paaswake in de Xaveriuskerk - april '17 :  


Voor dit jaar kozen we een paaskaars met als benaming 'Geen dolers maar pelgrims'; mensen onderweg naar het licht van de verrijzenis. Mensen die, zoals Mozes, in de woestijn van hun leven God tegenkomen in een brandende braambos.

Paas gezinsviering - april '17 - met herniieuwing doopbeloften door de vormelingen.


 
Beloken Pasen - 23 april: ziekenzalving
 


(deze keer geen fotomateriaal)
Klik op de miniatuur om de foto groter te bekijken.

Naar index fotoboek