Goede week en Paastijd 2018

Op deze pagina vindt u enkele beelden van de goede week vieringen in onze parochie.
Na de verzoeningsviering van woensdag 28 maart, herdachten we het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Daar lieten - symbolisch voor de hele gemeenschap enkele parochianen de voeten wassen door de voorgangers in het gebed. We vonden het voor de thematiek van deze viering zinvol om met alle aanwezigen één grote kring rond de altaartafel te maken; een traditie die we sinds vorig jaar zo hebben ingevoerd. We besloten de viering met een korte aanbidding aan het rustaltaar.

Goede vrijdag hielden we opnieuw een gebed in de geest van Taizé. De decoratie bleef sober; enkel het Taizékruis en een aantal kaarsjes en gebedsbankjes. Geen klassieke oranje doeken.

De paaswake vond zoals gebruikelijk plaats in de Xaveriusparochie. U ziet het wijden van het nieuwe vuur, waarmee de paaskaarsen voor de twee gemeenschappen ontstoken werden door ....
Op paasdag was er een zeer goed verzorgde gezinsviering met gelegenheidskoor. In deze viering spraken de vormelingen hun geloofsbelijdenis uit.

Witte Donderdag - maart '18 

Goede Vrijdag kruiswake met liederen uit Taizé - maart '18 


Paaswake in de Xaveriuskerk - maart '18 :  


(gezien onze fotograaf in deze viering mee voorging als lector, zijn er geen beelden van tijdens de viering. Wel van de gewijde kaarsen en van de receptie na de viering.)

Voor dit jaar kozen zowel wij als de Xaveriusgemeenschap een paaskaars met als benaming 'Columba Pacis'; een eenvoudig maar sterk symbolisch ontwerp.
Een duif (columba) die over de kruisiging van het opgerichte kruis vliegt. Het kruis dat door het paasgebeuren niet langer een schandteken, maar een heilsteken is geworden voor alle christenen. De duif zingt het uit: “Christus is verrezen. Hij is de vredesvorst, het licht in het duister van deze wereld die zo naar vrede (pacis) verlangt”.

Paas gezinsviering - april '18 - met hernieuwing doopbeloften door de vormelingen. Op het einde van deze viering hebben we voor alle gezinnen ook een klein kaarsje met hetzelfde symbool als de nieuwe paaskaars. Deze kaarsjes vielen duidelijk in de smaak!


 
Beloken Pasen - 8 april: ziekenzalving
 en doopviering Emil Deparcq


(nog even geduld)

Klik op de miniatuur om de foto groter te bekijken.

Naar index fotoboek