Uitvaart

 

Afscheid nemen is een moment waarvoor nog veel mensen naar de kerk komen.  Wenst u van uw nabestaande afscheid te nemen in onze kerk, neem dan contact met één van onderstaande personen (gemandateerde voorgangers in de uitvaartliturgie) om dag en uur af te spreken, of laat dit doen door uw begrafenisaannemer.  We zullen dan verder contact met u opnemen om samen te zoeken naar het inhoudelijke van de afscheidsviering.

Tijdens zo'n pastoraal gesprek is het de bedoeling dat de parochiemedewerker voor de uitvaartliturgie zicht krijgt op wie de overledene was. Daarom zullen ze met u vragen overlopen als:
 

 • Wie was de overledene? Vanuit welke ‘bronnen’ leefde hij of zij? Wat gaf zijn of haar leven richting? Wat inspireerde hem/haar? Hoe uitte dat zich in zijn/haar daden?
 • Welke waarden zijn op iemands leven van toepassing: is er een centrale waarde te vinden, een ‘symbool’ dat iemand typeert? In welk beeld/lied zou je iemands leven kunnen ‘samenvatten’?
 • Zijn er typerende verhalen of voorwerpen die een symbolische waarde hebben, die daarom een centraal element van het woord van aanwezigstelling zou kunnen zijn?
 • Dood en leven horen bij elkaar, als de twee zijden van een medaille. Hoe keek de overledene tijdens zijn/haar leven tegen de dood aan? Sprak hij/zij erover en met welke beelden?
 • Welke tekst heeft de familie gekozen om het overlijden kenbaar te maken op de uitnodiging voor de uitvaart? Waarom?
 • Welke woorden willen/zullen zij op het gedachtenisprentje plaatsen? Waarom die woorden?
 • Onder de titel "Gelovig afscheid vieren" vaardigde de bisschop op datum van 23 juni 2010 richtlijnen uit over de kerkelijke uitvaartliturgie.
  Deze richtlijnen werden van kracht op 1 januari 2011. U kan de brochure hier inkijken.

  De uitvaartliturgie vindt plaatst tijdens een gebedsviering. Om de maand of paar maanden worden de nabestaanden van de overledenen uitgenodigd in de zondagsviering, waar we dan speciaal de gedachtenis van de pas overledenen gedenken (zie foto onderaan).

  U vind deze info ook in deze uitvaartfolder.

   

 • Wensen voor een uitvaart:
 •  
  Tijdens de viering van O.L.H. Hemelvaart 2018 ontvingen de kerkgangers een document dat ook u hier kan vinden. Het gaat over een heel persoonlijk document. Het feit is gegroeid vanuit de bekommernis in onze kerkgemeenschappen nog meer zorg te besteden aan het zevende Werk van Barmhartigheid: 'De doden waardig begraven'.
  Er is nu al een grote zorg voor een goede en gepaste uitvaart. De gebedsvieringen worden goed voorbereid door degenen die daarvoor een zending hebben gekregen. Vrijwilligers van onze kerkgemeenschappen werken mee om de uitvaartdienst zelf praktisch, muzikaal en inhoudelijk te ondersteunen.
  We kunnen dat aanbod doen voor overledenen van wie de nabestaanden kiezen voor een uitvaartviering in een kerkgebouw. Sommige nabestaanden (familieleden, vrienden, kennissen) doen dat omdat ze weten of vermoeden dat dat een wens is die de overledene bij leven heeft uitgesproken of duidelijk gemaakt.
  Het komt vaker voor dat die nabestaanden daarvan niet op de hoogte zijn, of zelf alle beslissingen nemen, of ingaan op voorstellen van de uitvaart/begrafenisonderneming. Er is een maatschappelijke trend om de passage in de (parochie)kerk voor een uitvaartviering over te slaan. Daar zijn verschillende redenen voor.

  Uit ervaring weten wij dat een aantal overledenen de uitdrukkelijke wens hebben of hadden wél zo'n uitvaartviering in een kerkgebouw te laten plaatsvinden. Ze maken die keuze niet enkel uit 'traditie' of uit geloof. Ze doen dat ook omdat het deel is van een waardevol erfgoed én omdat ze de nabestaanden willen ondersteunen in hun rouwproces.
  Daarom hebben wij - op basis van een voorbeeld van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad - een document gemaakt om iedereen de kans te geven - op een gepast moment - zijn/haar wensen voor de uitvaart aan anderen toe te vertrouwen. Het document kan helpen om daar met mensen uit de eigen vertrouwde kring over te spreken. Het kan ook gewoon worden ingevuld of helpen om er een persoonlijke brief van te maken. Wat op papier staat, kan dan aan één of meerdere vertrouwenspersonen overhandigd worden.

  Als u hierover vragen heeft, dan kan u onze uitvaartbegeleid(st)ers aanspreken.

  Wij hopen van harte dat we elkaar zo helpen om waardig afscheid te nemen en in geloof het Leven te dienen,

  Contactadressen uitvaartbegeleiders :

  Op het einde van de uitvaartliturgie, hangen we een kruisje met de naam van de overledene bij het grote kruis achteraan in onze kerk. Daar blijft het hangen tot de jaarlijkse herdenkingsviering (met Allerheiligen/Allerzielen). Na die viering kan wie het wenst het kruisje van zijn / haar overleden familielid mee naar huis nemen.